Jumat, 19 Agustus 2022
Sekolah Menengah Atas

Jadwal Pelaksanaan PPDB SMA Negeri 1 Puri 2022

Jadwal Pelaksanaan PPDB SMA Negeri 1 Puri 2022
No Kegiatan Tanggal Jam
1 Entry Nilai Rapor Oleh Kepala Sekolah SMP 23 Mei – 28 Mei 2022 01.00 – 23.59 WIB
2 Verifikasi Nilai Rapor Oleh Siswa 27 – 30 Mei 2022 01.00 – 23.59 WIB
3 Pembetulan Nilai Rapor oleh Kepala Sekolah SMP 28 – 31 Mei 2022 01.00 – 23.59 WIB
4 Pengambilan PIN oleh Calon Pendaftar 2 – 18 Juni 2022 01.00 – 23.59 WIB
5 Latihan Pendaftaran 13 – 18 Juni 2022 01.00 – 23.59 WIB
6 PPDB TAHAP I: JALUR AFIRMASI, JALUR PERPINDAHAN TUGAS ORANG TUA/WALI, DAN JALUR PRESTASI HASIL LOMBA.
Pendaftaran 20 – 21 Juni 2022 01.00 – 23.59 WIB
Verifikasi dan Validasi oleh SMA/SMK 21 – 23 Juni 2022 Sampai 16.00 WIB
Pengumuman 24 Juni 2022 08.00 WIB
Cetak Bukti Penerimaan oleh Siswa 24 Juni 2022 08.00 – 23.59 WIB
7 PPDB TAHAP II: JALUR PRESTASI NILAI AKADEMIK SMA
Pendaftaran 25 – 26 Juni 2022 01.00 – 23.59 WIB
Penutupan 26 Juni 2022 23.59 WIB
Pengumuman 27 Juni 2022 08.00 WIB
Cetak Bukti Penerimaan oleh Siswa 27 Juni 2022 08.00 – 23.59 WIB
8 PPDB TAHAP III: JALUR ZONASI SMK
Pendaftaran 28 – 29 Juni 2022 01.00 – 23.59 WIB
Penutupan 29 Juni 2022 23.59 WIB
Pengumuman 30 Juni 2022 08.00 WIB
Cetak Bukti Penerimaan oleh Siswa 30 Juni 2022 08.00 – 23.59 WIB
9 PPDB TAHAP IV: JALUR ZONASI SMA
Pendaftaran 1 – 2 Juli 2022 01.00 – 23.59 WIB
Penutupan 2 Juli 2022 23.59 WIB
Pengumuman 3 Juli 2022 08.00 WIB
Cetak Bukti Penerimaan oleh Siswa 3 Juli 2022 08.00 – 23.59 WIB
10 PPDB TAHAP V: JALUR PRESTASI NILAI AKADEMIK SMK
Pendaftaran 4 – 5 Juli 2022 01.00 – 23.59 WIB
Penutupan 5 Juli 2022 23.59 WIB
Pengumuman 6 Juli 2022 08.00 WIB
Cetak Bukti Penerimaan oleh Siswa 6 Juli 2022 08.00 – 23.59 WIB
11 DAFTAR ULANG DI SEKOLAH 7 – 8 Juli 2022 08.00 – 15.00 WIB